Podrška posle gubitka

Hatorumov program  „Podrška posla gubitka“ je namenjen ožalošćenim licima, građanima svih uzrasta i profesionalcima, grupama i pojedincima, koji su doživeli ili očekuju gubitak bilo koje vrste.

Podrska posle gubitka

Osnovni postulati kojim se rukovodimo:

 • Žalost je normalna reakcija na gubitak i separaciju od osobe ili bilo čega što nam je važno.
 • Gubitak može biti očekivan ili neočekivan, razvojni, rezolucijski ili traumatski, realan ili simboličan, privremen ili konačan.
 • Osoba i grupa se adaptira na gubitak pomoću procesa žalovanja.
 • Svako žali na svoj način, u skladu sa strukturom ličnosti, porodičnim i kulturološkim normama.
 • Veliki gubitak nosi niz sekudarnih gubitaka, koje, svaki za sebe, posebno žalite.
 • Većina ljudi tokom žalovanja ne treba i ne traži stručnu pomoć.
 • Socijalne manifestacije žalovanja kod pojedinca i grupe mogu biti vidljive, nevidljive, dozvoljene ili obespravljene, autentične ili lažne.
 • Rezultat žalovanja kod pojedinca i grupe je promena koja može, razvojna, u nekim slučajevima i pozitivna ili negativna, koja vodi stagnaciji, daljim gubicima i destrukciji sa privremenim ili trajnim posledicama kod pojedinca, porodice i socijalne sredine, uz mogućnost transgeneracijskog prenosa.
 • Nekada problemi, teškoće ili bolesti koje imate danas mogu biti posledica nezavršenog procesa žalovanja zbog gubitka koji se desio pre više godina, decenija ili pre rođenja.

Kada da se javite?

 • ukoliko neprestano mislite o gubitku i ne možete da obavljate redovne aktivnosti;
 • ukoliko idete na groblje jednom ili više puta nedeljno, iako je prošlo 40 dana od gubitka;
 • ne govorite o gubitku ili se ponašate se kao da se gubitak nije desio;
 • Vaš proces žalovanja odstupa od kulturoloških i porodičnih normi;
 • nemate podršku u procesu žalovanja;
 • ne možete da žalite javno;
 • proces žalovanja ometaju kognitivne, emoconalne, verbalne teškoće ožalošćenog;
 • ne znate kako da se ponašate sa ožalošćenim licima u okolini;
 • ukoliko ste preživeli
 • ukoliko imate osećanje krivice;
 • ukoliko ste imali više kumulativnih gubitaka;
 • osećate stagnaciju ili opadanje u kognitivnim, telesnim i emocionalnim kapacitetima;
 • dobili ste ozbiljnu telesnu bolest posle gubitka;
 • imate sklonost rizičnom ponašanju i ugrožavanju života i zdravlja;
 • Imate sklonost čestom povređivanju;
 • ne želite da živite ili razmišljate o samoubistvu;
 • želite da povredite ili ubijete drugu osobu koja je u vezi sa gubitkom;
 • imate sindrom spasioca;
 • osećate se ugroženo nakon gubitka;
 • ne možete da realizujete zadatke i planove;
 • imate sindrom nestalog blizanca, bez obzira kojeg uzroka.

Kome je podrška namenjena?

 • deci od najranijeg uzrasta,
 • odraslim i starim, parovima,
 • porodici,
 • manjim i većim grupama.

Šta primenjujemo kao podršku posle gubitka?

U Hatorumu primenjujemo integrativni model terapije žalosti (Radulović, 2013) koji uključuje teoriju J. Bowlby-a, C. Parkesa, W. Wordena, K. Doka-e.  N.S. Hogan-a, L. DeSantis-a i P.S.Silverman-a, uz metode muzikoterapije čiji je autor R. Radulović.

Ove metode  su suportativnog, reedukatinog ili rekonstruktivnog karaktera, a primenjuju se u zavisnosti od kapaciteta, potreba klijenta/grupe i vrste gubitka.

NAPOMENA

U slučaju da:

 • imate ideja o samoubistvu,
 • imate ideju da povredite ili ubijete drugu osobu;
 • imate ozbiljan poremećaj apetita i spavanja, novonastale telesne simptome ili pogoršanje osnovne bolesti;
 • imate novonastale simptome psihičkog obolenja ili pogoršanje ranije psihičke bolesti;
 • svakodnevna prepokupacija gubitkom remeti Vaše redovno funkcionisanje, komunikaciju i odnose sa drugima i prisutna je godinu dana posle smrtnog gubitka.

Pre nego što se javite u naše savetovalište, potrebno je da se javite na pregled kod psihijatra u zdravstvenoj ustanovi, da imate pisani nalaz i po potrebi uzmete lekove ili završite bolničko lečenje

Sadržaj:

Program „ Podrška posle gubitka“ se odvija kao serija individualnih sastanaka ili sastanaka pod okriljem male ili velike grupe. Obuhvata sve vrste gubitaka, a ne samo smrtni gubitak.

Grupni sastanci se formiraju u zavisnosti od uzrasta:

 • Deca 0-3
  (Savetovanje za roditelje)
 • Deca 3-5
 • Deca rani školski uzrast 6- 10
 • Deca stariji školski uzrast 11-14
 • Adolescenti
 • Odrasli
 • Stari
Scroll to Top