Muzikoterapijski antistres vikend

Muzikoterapijski antistres viked – velika maraton grupa je dvodnevna edukativno -iskustvena radionica namenjena velikoj zatvorenoj grupi građana ili profesionalaca bilo koje vrste, gde učenici samoinicijativno dolaze u cilju procene aktuelnog stepena psihičkog funkcionisanja.

Muzikoterapijski antistres vikend

Cilj

Muzikoterapijski antistres vikend ima za cilj edukaciju građanstva i specijalista raznih profila o procesu adaptacije na gubitak, rano otkrivanje produženog poremećaja žalovanja u slučaju smrtnog gubitka i komplikovane reakcije žalosti u slučaju drugih gubitaka, bolje razumevanje okolnosti koje uzrokuju stres, povećanje adaptivnih kapaciteta, prepoznavanje i vežbanje psiholoških mehanizama odbrane

Muzikoterapijske aktivnosti sa sviranjem, pevanjem, slušanjem muzike i crtanjem uz muziku, tokom ovog vikenda, mogu doprineti da proces žalovanja krene normalnim putem ili da se učesnici sami uvere da treba da se jave na dalje savetovanje ili kod lekara.

Sadržaj

Šesnaest (16) edukativno iskustvenih časova u velikoj grupi raspoređenih u dva dana gde će se primenjivati različite metode muzikoterapije.

Kome je muzikoterapijski antistres viked namenjen?

Adolescentima starijim od 18 godina, odraslim i starim osobama.

Učesnici trebaju imati normalne verbalne kapacitete i stepen inteligencije, biti somatski stabilni; ne moraju biti muzički obrazovani. Ova velika maraton grupa nije indikovana za akutno ožalošćene, koji su imali smrtni gubitak u poslednjih šest meseci, kao i za osobe sa dijagnozom akutnog ili hroničnog psihijatrijskog obolenja.

Ukoliko imate svest da, iako ste zdravi, laboratorijske nalaze trebate uraditi jednom godišnje, ukoliko redovno posećujete zubara radi čišćenja zuba, a ne samo kada imate kvar, ako idete na preventivne preglede  ili redovne kontrolne preglede kod različitih specijalista, pozivam Vas da jednom godišnje dođete na preventivni muzikoterapijski antistres vikend, koji se odvija kao velika maraton grupa. Organizuje se u cilju rane detekcije poremećaja produženog žalovanja i komplikovane reakcije žalosti, koji su uzrok kasnijeg nastanka psihijatrijskih i/ili psihosomatskih bolesti, bolesti zavisnosti i poremećaja ponašanja.

Možete se prijaviti kao pojedinac, porodica, komšiluk, grupa prijatelja ili radni kolektiv.

Preventivni muzikoterapijjski  antistres vikend  je koristan za profesionalce zaposlene u zdravstvu, socijalnoj zaštiti ili drugim ustanovama, kao i članovima udruženja, koji su sami doživeli ili očekuju gubitak bilo koje vrste i koji su svakoga dana u kontaktu sa ožalošćenm licima, jer smanjuje stress, povećava efikasnost u radu, rano detektuje i prevenira nastanak sindroma izgaranja i komplikovane reakcije žalosti.

Ukoliko imate svest da, iako ste zdravi,  laboratorijske nalaze trebate uraditi jednom godišnje iako ste zdravi, ukoliko redovno posećujete zubara radi čišćenja zuba,  a ne samo kada imate kvar, ako idete na preventivne preglede  ili redovne kontrolne preglede kod različitih specijalista, pozivam Vas da jednom godišnje dođete na preventivni muzikoterapijski antistres vikend, koji se odvija kao velika maraton grupa.

Organizuje se u cilju rane detekcije poremećaja produženog žalovanja i komplikovane reakcije žalosti, koji su uzrok kasnijeg nastanka psihijatrijskih i/ili psihosomatskih bolesti, bolesti zavisnosti i poremećaja ponašanja.

Možete se prijaviti kao pojedinac, porodica, komšiluk, grupa prijatelja ili radni kolektiv.

Preventivni muzikoterapijjski  antistres vikend  je koristan za profesionalce zaposlene u zdravstvu, socijalnoj zaštiti ili drugim ustanovama, kao i članovima udruženja, koji su sami doživeli ili očekuju gubitak bilo koje vrste i koji su svakoga dana u kontaktu sa ožalošćenm licima, jer smanjuje stres, povećava efikasnost u radu, rano detektuje i prevenira nastanak sindroma izgaranja i komplikovane reakcije žalosti.

Scroll to Top