O nama

Hatorum - centar za edukaciju i savetovanje

Hatorum doo je osnovan na inicijativu Prim. dr sci med. Ranke Radulović  2008. godine u Beogradu,  sa ciljem da postavlja temelje muzikoterapiji i muzičkoj medicini, kao i da edukuje specijalizovani  kadar profesionalnih muzikoterapeuta  i  specijalista u oblasti mentalnog zdravlja, posebno edukovanih za terapiju žalosti.

Prezentujemo edukativne programe zasnovane na inovativnim metodima i istraživanjima nastalim u našoj sredini , kao i svetska dostignuća i istraživanja, metode i sredstva koji se koriste u muzikoterapiji, muzičkoj medicini  i psihoterapiji sa ciljem da povećamo  spektar usluga i efikasnost profesionalaca u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite.

Paralelno, fokus delovanja Hatoruma je psihoedukacija stanovništva, prevencija nastanka mentalnih bolesti , podrška pojedincima i grupama, koji su doživeli ili očekuju gubitak bio koje vrste, a koje sprovodimo pod okriljem muzikoterapije društvene zajednice. 

Naši  program su usmereni  i na podsticanje telesnog, duševnog i duhovnog rasta i razvoja kod zdravih osoba od najranijeg detinjstva do duboke starosti.

Hatorum deluje i u domenu kulture, preko uticaja i recipročnih veza muzikoterapije i drugih naučnih disciplina.                   

U vezi sa svim gore navedenim aspektima delovanja,  sarađujemo sa  kredibilnim pojedincima, ustanovama  i udruženjima u zemlji i inostranstvu,  verujući da samo kontinuiranim radom i razmenom, učenjem i usavršavanjem,  jasnim fokusom i  najvišim profesionalnim i etičkim standardima, možemo  doprieti ličnom i kolektivnm razvoju, pa tako učiniti ovaj svet boljim.

Hatorum logo

Prim. dr sci med. Ranka Radulović

Akademska edukacija i titule:

 • 1989. – diplomirala na  Medicinskom fakultetu u Sarajevu;
 • 1996. – magistarski rad odbranila  sa temom „Primena muzikoterapija kod depresivnih poremećaja“;
 • 1997. – specijalizaciju iz psihijatrije završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu;
 • 2001. – odbranila doktorsku disertaciju 2001. sa temom „Integrativna muzikoterapija u stabilizaciji psihomotornog, emocionalnog i socijalnog statusa dece sa cerebralnom paralizom“ na Katedri za psihoterapiju Medicinskog fakulteta u Beogradu;
 • 2009. – stekla zvanje primarijusa;

Dodatna profesionalna edukacija:

 • 2001 – dobila Nacionalni sartifikat za psihoterapiju SDPS;
 • 2002 – dobila evropski sertifikat za psihoterapiju ECP;
 • 2012 – dobila Evropski sertifikat za muzikoterapiju EMTC;

Učitelji, treneri:

Tokom specijalizacije i profesionalnog staža imala sreću da uči od Prof. dr Mirka Pejovića (mentor za magistarsku i doktorsku tezu) , Prof. dr Tomislava  Sedmaka, Prim. Dr Milanke Cvetković, Prim. dr Živorada Kastratovića, akademika Vladete Jerotića, Prof. dr  Svetomira Bojanina, Prof. dr Nikole Ilankovića, Prof. dr Jovana Marića, Prof. Nenada Glumbića,  Dr Tije Despotović, Dr Ivanke Dunjić- Jovanović, Dr Vide Rakić, Martena Aberzea  (Francuska) i Maše Aleks (Nemačka).

Radno iskustvo:

 • 1987. – medicinsku praksu tokom studija medicine obavila na Univerzitetskoj klinici u Kilu, Nemačka;
 • 1988. – medicinsku praksu tokom studija medicine obavila na Univerzitetskoj klinici u Lakvili, Italija;
 • 1989-1991. – radila je kao lekar opšte prakse u Sarajevu ( Federacija BiH) 
 • 1992. – primljena za asistenta u nastavi na Institutu za fiziologiju na Medicinskom fakultetu u Sarajevu; 
 • 1992-1993. – volontira kao asistent u nastavi na Institutu za fiziologiju na Medicinskom fakultetu u Beogradu;
 • 1994-1999. – radila u Centru za neuroze i granična stanja „Avala“, Klinike za psihijatriju UKCS; 
 • 1999 do danas – zaposlena na  Polikliničko-dijagnostičkom odeljenju Klinike za psihijatriju UKCS na radnom mestu lekara specijaliste.

Ostalo:

 • 2008. do danas – osnivač je i direktor Hatoruma – centra za edukaciju i savetovanje;
 • 2001. do danas – osnivač i supervizor Udruženja muzikoterapeuta Srbije;
 • od 2002.do danas – član Evropske asocijacije za psihoterapiju;
  • 2004-2023. – član Generalne slupštine Evropske muzikoterapijske konfederacije;
 • 2013-2016. – u statusu regionalnog koordinatora EMTC za južnu Evropu.

U svakodnevnom ambulentnom  radu na Klinici za psihijatriju UKCS se bavi lečenjem svih vrsta psihijatrijskih poremećaja i liazon psihijatrijom tj. psihijatrijkim poremećajima kod ljudi koji imaju i druga telesna obolenja,

Uži opseg interesovanja su reaktivna stanja, komplikovane reakcije žalosti i uloga prenatalne traumatizacije u kasnijem nastanku psihijatrijskih, psihosomatskih  poremećaja i bolesti zavisnosti.

Bavi se primenom muzikoterapije kod svih vrsta psihijatrijskih i psihosomatskih poremećaja, brzim intervencijama u psihoterapiji i muzikoterapiji u slučaju traume i masovnih katastrofa.

U vankliničkom radu se bavi muzikoterapijom društvene zajednice i  ranom detekcijom komplikovanih reakcija žalosti kod dece i odrasalih. Kao internacionalni ekspert angažovana u pružanju pomoći tokom velikih katastrofa.

Rodonočalnik je nekoliko, u svetu novih muzikoterapijksih metoda, internacionalni je trener i supervizor za metode muzikoterapije.

Autor je više knjiga, poglavlja i radova iz oblasti muzikoterapije, psihoterapije i psihijatrije.

Autor je četvorogodišeg programa edukacije iz muzikoterapije i programa edukacije iz tanatologije, viktomologije i terapije žalosti.

Zahvaljujući njenom pionirskom radu u oblasti muzikoterapije, u Srbiji je muzikoterapija prihvaćena kao zdravstvena usluga iz oblasti klasične medicine i plaćena pd strane RFZO, a muzikoterapeuti prepoznati kao nezavisna pridružena zdravstvena profesija.

Započela primenu muzikoterapije u ustanovama socijalne zaštite i školama.

Autor je projekta implementacije i prevancije vršnjačog nasilja  u školama pod nazivom „ Bolji ljudi čine bolji svet“.

Započela primenu telemuzikoterapije.

Za svoje delovanje 2020. tokom pandemije Kovid-19, dobila u ime Hatoruma, zahvalnicu Ministarstva za inovacije Republike Srbije.

Prim. dr sci med. Ranka Radulović
Scroll to Top