Šta je supervizija?

Supervizija je obavezan deo procesa profesionalnog učenja i razvoja koji podstiče pojedinca da dublje razmišlja i razvija svoja znanja, veštine i kompetencije, preko dogovorene i redovne podrške od strane drugog iskusnog profesionalca, supervizora, imenovanog od strane ustanove i/ili profesionalne asocijacije, u skladu sa njenim regulativama ili zakonom. Profesionalci dolaze na individualnu i/ili grupnu superviziju na svim nivoima njihove karijere.
supervizija

Najčešći razlozi zašto pojedinac ili grupa dolaze na superviziju su:

  • praćenje kliničke i vankliničke prakse
  • rešavanje konkretnog zadatka/problema u praksi
  • traženje pomoći kod profesionalnih dilema
  • traženje pomoći  kod etičkih dilema
  • traženje pomoći u slučaju krize ili drugih ličnih pitanja
  • praćenje učenja i daljeg profesionalnog razvoja

Vrste supervizije

Trening supervizija

Trening supervizija  je praćenje rada kandidata u edukaciji. Predstavlja obavezni deo procesa edukacije.

Profesionalna supervizija

Profesionalna supervizija se dešava kada profesionalac traži mišljenje i podršku starijeg profesionalca sa više iskustva.

Organizaciona supervizija

Organizaciona supervizija se tiče podrške u rešavanju (inter)personalne dinamike, etičkih dilemma, pitanja u vezi formiranjem prakse i poboljšanjem kvaliteta pružanja usluga.

Cilj supervizije

Bolji ishod
za pacijente

Tokom supervizije se rano detektuju sporna pitanja, pronalaze različite i optimalne mogućnosti lečenja, smanjuje mogućnost greške, ponavljanja greške, donošenje odluka pod afektom ili zbog drugih ličnih razloga.

Podsticanje profesionalnog razvoja

Duboko razmišljanje o sopstvenoj praksi i delovanju, učenje iz sopstvenih grešaka, uz sticanje znanja, veština i povećane odgovornosti, razvoj kritičkog razmišljanja i etičke senzibilnosti, dovodi do razvoja samoupozdanja, boljih rezultata i profesionalnog sazrevanja.

Dobrobit
za terapeute

Supervizija smanjuje stres, anksioznost i rizik nastanka sindroma izgaranja, a povećava zadovoljstvo na poslu.

Kontinuiran profesionalni razvoj

Na superviziji se pronalaze edukacijske mogućnosti, podstiče razvoj kritičkog razmišljanja, pruža podrška i prati profesionalni razvoj.

Poboljšanje radnog okruženja

Otvoreno, podsticajno i dobronamerno, kritičko i etičko okruženje, omogućava razmenu i razvoj profesionalnih odnosa i grupne kohezije, napredovanje pojedinca i grupe u celini.

Scroll to Top