Muzičke sposobnosti i veštine

Program “Razvoj muzičkih sposobnosti i veština” predstavlja integralni deo aktivnosti usmerenih na rast i razvoj pojedinca ili ciljne grupe građana

Muzičke sposobnosti i veštine

Cilj programa

Cilj programa “Razvoj muzičkih sposobnsti I veština” je namenjen  muzikoteraputima i kandidatima  u edukaciji iz muzikoterapije, muzički obrazovanim, koji žele da unaprede svoje muzičke sposobnosti i veštine učeći metode improvizacije i facilitacije, sviranje novih instrumenata, savladavanje novih tehnologija koja se koriste u muzikoterapiji i povećavajući svoj kulturološki senzibilitet i poznavanje muzike.

Namenjen je psihijatrima, psiholozima koji uče delove muzikoterapijskog programa, bez prethodnog muzičkog obrazovanja, a koji hoće da steknu osnovne muuzičke veštine sviranja, pevanja, pisanja muzike, po ubrzanom programu,  kako bu mogli završiti kompletan program edukacije iz muzikoterapije i dobiti status profesionalnog muzikoterapeuta UMTS.

Namenjen je građanstvu, pojedincima i ciljnim grupama, svih uzrasta od ranog detinjstva do doboke starosti koji hoće da nauče određene muzičke veštine sviranja i pevanja. Edukacija se obavlja po individualnom edukativnom planu, sa zdravim i bolesnim osobama, kao i sa osobama koje imaju urođeni ili stečeni invaliditet, ili ograničene motorne, verbalne ili kognitivne sposobnosti.

Program je namenjen profesionalnim muzičerima  i posebno talentovanim učenicima muzičkih škola.

Realizatori programa

  • profesionalni muzičari,
  • muzikoterapeuti UMTS

Sadržaj programa:

  • individualni časovi,
  • grupni časovi,
  • vikend radionice, koji se održavaju uživo  online.
individualni casovi za gradjanstvo

Individualni
časovi
za građanstvo

grupni casovi za gradjanstvo

Grupni
časovi
za građanstvo

Muzičke radionice za profesionalne muzikoterapeute i kandidate u edukaciji iz muzikoterapije

Muzičke radionice za profesionalne muzikoterapeute i kandidate u edukaciji iz muzikoterapije

Scroll to Top