Kontakt

O nama

Hatorum - Centar za edukaciju i savetovanje

Hatorum je psihoedukativni centar specijalizovani centar za oblast psihijatrije, muzikoterapije, muzičke medicine i psihoterapije. Organizujemo edukaciju i superviziju profesionalnih muzikoterapeuta, zdravstvenih radnika, specijalista u oblasti mentalnog zdravlja i profesionalnih muzičara.  Sprovodimo preventivne programe u cilju rane detekcije komplikovane reakcije žalosti kod građanstva,pružamo stručnu podršku osobama koje su doživele ili očekuju gubitak, pojedincima i grupama koje duže vremena stagniraju i ne mogu da ostvare svoje pune kapacitete, kao i onima koji pokazuju odlične rezultate, a koji su izloženi povećanim zahtevima, motivisani za kontunuirano učenje i povećanje ličnih kapaciteta.

Kontakt podaci

Podaci o Hatorumu:

Povezane organizacije:

Pišite nam

Scroll to Top